Zootropolis je niečo ako go-ok

Písať o animovanej detektívke na portáli venujúcom sa bezbariérovosti, sa môže zdať trochu zvláštne. No prinútila ma k tomu myšlienka, akú tento animák vysiela. Tou je rovnosť diverzít, rovnakých príležitostí pre úplne všetkých, (nemalá) snaha o spoločné spolunažívanie a tolerancia k týmto odlišnostiam. Prehnane by sa kľudne dalo napísať, že zaujal celý dokonalý mikrosvet, ktorý je prispôsobený pre kohokoľvek; či to bol obrovský slon, žirafa, alebo malá myš. Pri cestovaní, v profesiách (áno scénka s leňochodom na úrade je top), a v rozdelení mesta tak, aby boli všetci v symbióze. Pripomína to chodcov, cyklistov, zdravotne postihnutých, seniorov, autá, rodičov s deťmi, iné rasy – a to na jednom mieste.
Áno je to rozprávka, nemyslím ale, že nereálna. S pekným posolstvom, ktoré v nej často odznievalo: Prečo nerobiť svet lepším a pre kohokoľvek. A v tomto ja go-ok presne vidím. Pozrite si ju. Budete vedieť o čom hovorím.

mvehabruex8bpnxlqaysshxcgzn9mnfkjkesghof20246mfksn6tozpxj2jp70p8pmoodvrxn28saaaaasuvork5cyii

apbp7hwdy74aaaaaelftksuqmcc

hf8vch3q7exhrqaaaafjrefuzgln2kkaaaaasuvork5cyii

rrqyabcbf1bk7eb8eql1u238p1ztmogqq0emaaaaaelftksuqmcc

afeey1uethmuaaaaaelftksuqmcc

Photo © Walt Disney

Linky: csfd