Mobilná aplikácia vyhľadá vyhradené parkovacie miesta

Čo by ste povedali na to, keby ste sa mohli jedným dotykom navigovať na najbližšie vyhradené parkovacie miesto? Alebo na najlepšie v konkrétnej ulici? Alebo len proste mohli veľmi jednoducho pomáhať ľuďom, ktorí takéto miesta potrebujú?  Tím (go-ok) takúto mobilnú aplikáciu, určenú pre zdravotne postihnutých, vyvinul.

Kam s tátošom [game beta]

Tvoj čas strávený na google.

Mobile app searches for reserved parking lots

What would you say if you can navigate yourself by only one touch to the nearest reserved parking place? Or parking place at the specific street? Or just easily help people who need such a place? Team (go-ok) has developed such mobile application for disabled.