Gettpal Pomáha go-ok

Dobré veci by sa mali podporovať, silní pomáhať slabším, skvelí ľudia by sa mali stretávať. V tomto duchu (a v rôznych kombináciách) by sme chceli, milí priatelia, predstaviť spoluprácu go-ok a Gettpal. A prečo?

Čo je to go-ok?

„go“ je ísť a „ok“ znamená v pohode. go-ok sú inovátori, aktivisti, architekti, „vozičkári“, dobrovoľníci… Tím teda pozostáva zo špecialistov, prichádzajúcich s rôznymi riešeniami v oblasti bezbariérovosti – od mobilnej aplikácie, cez mestské zásahy, pripomienkovanie zákonov, až po osvetu.

Čo je to Gettpal?

Je to sociálna sieť, ktorá spája ľudí pri spoločných aktivitách. Stačí si vymyslieť aktivitu a pozvať na ňu Gettpalákov, alebo môžete objavovať aktivity druhých ľudí a pridať sa k ním. Výsledkom je, že vďaka Gettpalu nemusí byť nikto z nás viac sám, keď nechce.

Gettpal Pomáha go-ok

Za Gettpalom sa však skrýva viac, ako iba priestor pre spoločné priateľstvá a zážitky. Gettpal združuje milých a pozitívnych ľudí, ktorým ich okolie a ľudia v ňom nie sú ľahostajní. Práve preto vznikla iniciatíva Gettpal Pomáha, ktorá združuje dobrosrdečných Gettpalákov pri pomoci druhým. V tomto prípade však nejde o finančnú pomoc. Pomáha s tým, čoho každý z nás dostal od života rovnako – svojim časom, energiou a srdcom.

Zakladateľ Gettpalu Robert Uhrin hovorí: “Gettpal Pomáha je miestom, kde môže každý svojou troškou prispieť k lepšiemu svetu. Sme nesmierne radi, že našim prvým oficiálnym partnerom je práve go-ok, na čele s Ivom Páleníkom, ktorý je okrem iného aj náš blízky priateľ a hlavne skvelý Gettpalák! Gettpal chce aktívne podporovať dobré veci a spolupráca s go-ok je presne to, na čo sa chceme v Gettpal Pomáha zameriavať.”

Asi najčastejším spojivkom Gettpalu a go-ok bude monitorovanie vyhradených parkovísk pre zdravotne postihnutých v teréne. Gettpaláci sa stretnú a spoločne vybehnú zmapovať určitú časť mesta. Použijú pri tom mobilnú aplikáciu parking4disabled, ktorú vyvinuli v go-ok. Gettpaláci tak spoznajú nových ľudí pri spoločnej aktivite, pričom pomôžu mapovať v jednotlivých mestách a regiónoch.

Prečo je to dôležité?

“Verejné vyhradené parkovacie miesta pre zdravotne postihnutých sú nesmierne dôležitou súčasťou bezbariérovosti pre ľudí so špecifickými potrebami. Sú nadimenzované tak, aby poskytovali tak dôležitý priestor napr. na manipuláciu s invalidným vozíkom, alebo osobám s pohybovými ťažkosťami. Sú blízko ku vstupu k objektom, strategickým priestranstvám a presun z nich je bezbariérový.”, hovorí Ivan Páleník

“Spolupráca go-ok s Gettpalákmi je významná nie len z hľadiska spektra pomoci (aplikácia je celosvetová a tak sa do monitoringu musí zapojiť čo najviac ľudí), ale aj témy – pomoci medzi sebou a vnímania iných diverzít, čím sme našli fantastický prienik našej spolupráce.”, dodáva Robert Uhrin.

Projekt parking4disabled + návod pridávania parkovísk

Kliknite do nového okna.

 

 

Event práve pripravujeme. Ďakujeme za strpenie.