Parkovisko Železná studienka – Vyjadrenie o výsledku posúdenia podnetu a výzva na prijatie opatrení

Dňa 3. mája 2018 ste sa na Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím obrátili s podnetom, v ktorom ste poukazovali na to, že v lokalite Bratislava – Železná studienka sú pri Červenom moste zriadené dve parkoviská, avšak ani na jednom parkovisku nie sú vyhradené parkovacie stojiská pre vozidlá osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Bezbariérový parlament vo Veľkej Británii (video)

Počas panelovej diskusie Bariéry a diverzity sme odbornej verejnosti predstavili video o prístupnosti Westminsterského paláca, v ktorom sídli parlament Veľkej Británie. Video (so slovenskými titulkami) slúži hlavne pre ľudí so špecifickými potrebami, aby boli pripravení na všetko, čo ich pri návšteve čaká a zjednoduší ich návštevu. Je to ukážkový prístup a pre nás veľká motivácia, ako má vyzerať prevedenie dostupnosti pre všetkých, vrátanie komunikovania s ľuďmi so špecifickými potrebami.

Zápisky z Nemecka

Znova raz sa mi podarilo, stať sa členom zaujímavej skupiny ľudí.

Zápisky z Ameriky

Je predvečer, 17. júna. 2013 a ja ako súčasť päťčlennej skupiny mladých ľudí finišujem s prípravami na odchod za veľkú mláku.