Bariéry parkov

Sme radi, že sme svojimi radami, či so samotnou anketou mohli pomôcť študentovi 4.