Parkovisko Železná studienka – Vyjadrenie o výsledku posúdenia podnetu a výzva na prijatie opatrení

Dňa 3. mája 2018 ste sa na Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím obrátili s podnetom, v ktorom ste poukazovali na to, že v lokalite Bratislava – Železná studienka sú pri Červenom moste zriadené dve parkoviská, avšak ani na jednom parkovisku nie sú vyhradené parkovacie stojiská pre vozidlá osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Ombudsmanka JUDr. Jana Dubovcová vypracovala správy o bezbariérovosti

Pracovná skupina Kancelárie verejného ochrancu práv JUDr. Jany Dubovcovej vypracovala správu o bezbariérovosti, zameranú na školy, nemocnice a policajné útvary. Dňa 19.1.2017 bola zvolaná tlačová konferencia kde prezradila. výsledky vykonaných kontrol.