Čo robíme

Sme inovátori, aktivisti, architekti, “vozičkári”, dobrovoľníci…

Náš tím go-ok pozostáva zo špecialistov v oblasti architektúry, produktových špecialistov v oblasti kompenzačných pomôcok a debarierizácie, dobrovoľníkov, ľudí monitorujúcich v teréne, programátorov, vlastne ľudí, ktorí sa snažia tvoriť lepší svet s konkrétnymi riešeniami v oblasti bezbariérovosti.